Informácie  |  pdfFactory  |  pdfFactory Pro  |  pdfFactory SE  |  Prevzatie a odkazy  |  Cenník a objednávka  |  Kontakt
FinePrint Software // Popis verzií programov
O programe pdfFactory (Server Edition)

Popis
Program pdfFactory existuje v štandardnej a pdfFactory Pro verzii. Obidve verzie sú aj v modifikácii Server Edition (EE) navrhnutej pre použitie v sieťovom prostredí s viacerými počítačmi a používateľmi. pdfFactory (SE) nahrádza pdfFactory Enterprise Edition (EE). Inštalácia SE odinštaluje a nahradí EE. Aktualizácia verzie EE na verziu SE je za poplatok uvedený v cenníku. Cena SE verzie závisí od počtu používateľov sieťového tlačového ovládača. Viac informácií v cenníku. Potrebujete zakúpiť jednu licenciu pre každého používateľa tlačového ovládača pdfFactory (SE).

Výhody verzie Server Edition
•  Centralizovaná inštalácia: na server so systémom Windows. Každý používateľ pristupuje k nainštalovanej verzii pdfFactory ako ku zdieľanej tlačiarni.
•  Centralizovaná aktalizácia: nová verzia sa nainštaluje na server a používatelia majú automaticky aktuálnu verziu.
•  Kompatibilita: spolupracuje so systémami Windows 2000/XP/Vista/7 (32 aj 64-bitové verzie). Inštalácia prebieha rovnako ako inštalácia sieťovej tlačiarne.
•  Bezpečnosť: SE plne využíva bezpečnostné prvky operačných systémov Windows 2003/2008 Server. Môžete určiť používateľov s prístupom k pdfFactory. Oproti štandardnej verzii pdfFactory-u SE verzia nepotrebuje administrátorské práva pri systémoch NT a 2K. Toto však neplatí pri inštalácii na server.
•  Zdieľanie konfigurácie: spoločné nastavenia môžu byť uložené na server a používané na jednotlivých počítačoch. Takto sa dajú zdieľať napríklad formuláre a hlavičkové papiere.
•  Podpora Windows Terminal Server a prostredia Citrix Metaframe: nie je potrebné žiadne dodatočné nastavovanie
•  Konfigurovateľné používateľské rozhranie: umožňuje odstrániť nepoužívané voľby. Ďalej umožňuje definovať štandardné nastavenie a odstrániť voľby ktoré by mohli toto nastavenie zmeniť. Detailnejšie informácie o zmene používateľského rozhrania, konfigurovaní tlačiarní a iných možnostiach verzie SE nájdete v manuále administrátora.

Postup inštalácie pdfFactory SE
Inštalácia sa delí na dve časti: serverovú a klientskú.

Serverová inštalácia
Systémové požiadavky: Windows 2000/XP/Vista/7 resp. 2003/2008 Server.
• Prevzatie samorozbaľovacieho archívu z internetu.
• Rozbalenie samorozbaľovacieho archívu.
• Inštalačný program automaticky nainštaluje na serveri tlačové ovládače pre Windows 2000/XP/Vista/7 a vytvorí zdieľanú sieťovú tlačiareň.

Klientská inštalácia
Systémové požiadavky: Windows 2000/XP/Vista/7.
• Inštalácia spočíva v pripojení zdieľanej sieťovej tlačiarne.

Automatická aktualizácia
Po nainštalovaní novej verzie SE na server sú automaticky aktualizované všetky pripojené počítače. Aktualizovaná verzia sa začne používať po reštarte počítača alebo po odhlásení/prihlásení používateľa.

Registrácia
SE verzia je trial verzia. Platia pre ňu rovnaké obmedzenia ako pre štandardnú verziu(každá strana PDF dokumentu obsahuje reklamnú informáciu, ktorá sa odstráni zakúpením programu). Po zakúpení programu dostanete registračný kľúč pomocou ktorého sa zmení trial verzia na plnú verziu. Zmena nastane pre všetkých existujúcich aj nových používateľov.

Odinštalovanie
pdfFactory SE odinštalujete jedným z nasledovných spôsobov:
• Kliknutím na odkaz „Odinštalovať“ v menu „Programy“.
• Spustením „Pridať alebo odstrániť programy“ a odstránením tlačového ovládača.
• Zmazaním ikony tlačového ovládača z panelu „Tlačiarne“.
späť na začiatok
Copyright © 2004-2008 AVIR | WebDesign © 2008 by piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.