Informácie  |  Výhody používania  |  Štandardná verzia  |  Serverová verzia  |  Prevzatie a odkazy  |  Cenník a objednávka  |  Kontakt
FinePrint Software // Popis verzií programov
O programe FinePrint (pre pracovné stanice)

Popis
FinePrint je ovládač rozširujúci možnosti tlače pre operačné systémy Windows. Funguje so všetkými aplikáciami a všetkými typmi tlačiarní. Okrem štandardnej verzie existuje aj Server Edition verzia pre sieťové prostredie.

Najväčšie prednosti
• úspora toneru
• úspora papiera
• úspora času stráveného pri kontrole a úprave tlačených dokumentov

Zaujímavé a užitočné funkcie
•  Náhľad tlače: univerzálny náhľad na tlačený dokument s možnosťou editovania. Jednoduché pridávanie, mazanie prázdnych strán a zmena poradia tlačových úloh.
•  Úspora toneru (atramentu): možnosť konverzie (zmeny) farebného textu na čierny a zrušenie tlače grafiky.
•  Tlač viacerých strán (2, 4, 8) dokumentu na jeden hárok papiera: úspora papiera.
•  Pridanie hlavičky a päty: hlavička(vrchná časť) a päta (spodná časť) dokumentu môže obsahovať dátum, čas, ľubovoľný text alebo hodnotu systémovej premennej. Systémová premenná je napríklad názov počítača alebo prihláseného používateľa. Žiadané informácie sa môžu vytlačiť ako vodotlač. Vodotlač je priehľadný text vytlačený svetlejšou farbou ako ostatný text na stránke.
•  Tvorba formulárov a hlavičkových papierov: spolu s tlačeným dokumentom sa môže vytlačiť aj formulár alebo prednastavená hlavička. Veľkou výhodou je jednoduché vytváranie formulára a hlavičkového papiera. Daľšou výhodou je možnosť náhľadu na tlačený dokument s formulárom alebo hlavičkovým papierom pred samotnou tlačou.
•  Kombinovanie tlačových úloh: dovoľuje spojiť tlač viacerých dokumentov do jednej tlačovej úlohy. Užitočné pri vytváraní knihy zloženej z dokumentov tlačených pomocou rôznych programov (Word, Excel, Internet Explorer a iných).
•  Rôzne formáty pre ukladanie tlačových úloh: úspora miesta na disku. Podporované formáty: obrázkové TIFF, JPG alebo BMP, textové, súbory programu FinePrint
•  Práca so schránkou (clipboard): každý tlačený dokument sa dá vložiť do schránky ako text, bitmapový obrázok alebo ako metasúbor. Tlačený text je možné uložiť do textového súboru napríklad pre potreby prehľadávania alebo indexovania.
•  Merač ušetreného papiera: zobrazuje počet ušetrených hárkov papiera.
•  Obojstranná tlač: umožňuje vytváranie brožúrok a obojstrannú tlač na ľubovoľnej tlačiarni. Obojstranná tlač šetrí papier a znižuje váhu vytlačených dokumentov.
•  Zmena formátu: dokumenty s veľkým formátom strany sa dajú zmenšiť na menšie formáty. Napríklad strana formátu A3 sa dá zmenšiť na formát A4.
•  Voliteľné okraje: Ponúkajú účinnú možnosť pre zlepšenie čitateľnosti textu. Zmenšením okrajov sa zväčší plocha pre tlačený text. Zväčšením plochy sa zväčší tlačený text. A nakoniec: zväčšením textu sa zlepši jeho čitateľnosť.
•  Viacnásobná inštalácia: súčasne môže byť nainštalovaných viacero FinePrint ovládačov. Napríklad je možné mať ovládač nastavený pre tlač brožúrok a ovládač pre tlač s prednastavenou hlavičkou. Pri tlačení dokumentu sa len vyberie vhodný FinePrint ovládač a výhodou je, že netreba meniť nastavenia.
•  Serverová inštalácia: FinePrint sa nainštaluje na server a povolí sa jeho zdieľanie pre ostatných používateľov.
späť na začiatok
Copyright © 2004-2008 AVIR | WebDesign © 2008 by piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.